תנאים ואחריות

אתר עולמות נופש משמש כמתווך בין ספקי שירותים שונים לבין הנוסע, ועל כן, קשור האתר בין השאר, גם לתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים וניתן לעיין בהם על-פי דרישה במשרדי החברה.
נוסע המעונין לעיין בתנאים הכללים של ספקי השירותים השונים, מוזמן לפנות בדרישה ל "עולמות נופש" ואנו נשלח את התנאים הכללים לפי דרישה. מודגש, כי השירותים שנמסרו ללקוח מבוצעים על אחריותם שלספקי השירותים למיניהם. כל המידע אותו מוסר האתר שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים, בספרות המקצועית, ואין האתר אחראי לדיוקם המוחלט. לא תישמע טענת נוסע כנגד אי-ידיעת התנאים ו/או כנגד התקיים האמור בהם, בדיעבד.  "עולמות טורס"  הנה סוכנות ואתר נסיעות עצמאי, המזמינה עבורכם שירותים המסופקים על ידי סיטונאי תיירות, לרבות המלון, חברות התעופה וההשכרה ושירותי חנייה (להלן: "הספק/ים") בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק.
כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד, עד לקבלת אישור טלפוני מחברתנו.
כמו כן, האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד.
בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל אווירי ו/או להשכרת רכב ו/או לשירותי חניה מועברות על ידי חברתנו לספק הרלוונטי, בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים מבלי לגרוע מכלליות האמור.
כמו כן "עולמות טורס " תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה מול הספקים ובהתחשב בנסיבות בכדי לפתור את תלונות הצרכנים.

כללי
כל נוסע המבקש לצאת מהארץ חייב להצטייד במסמכים הבאים:
דרכון בתוקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ.
אשרת כניסה למדינות היעד (בדוק אצל סוכן הנסיעות אם דרושה אשרה כאמור ליעדי הנסיעה שלך).
אישור יציאה מצה"ל (אלא אם כן יש בידיך פטור).
יש לציין בפני נציגי השירות אם יש ביד הנוסע דרכון זר בעת ביצוע ההזמנה.
על מנת להפוך את נסיעתך לבטוחה ונוחה יותר, אנו ממליצים לך גם על המסמכים הבאים:
פוליסת ביטוח רפואי ומטען.
כרטיס אשראי בינלאומי.
רשיון נהיגה בינלאומי, במידה והנך מתעתד לנהוג בחו"ל.

הטיסות:
כאשר הטיסות הינן טיסות שכר, ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את הספק. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הנן בגדר בקשה בלבד ואתר עולמות נופש בע"מ אינו מתחייב ולא יהיה אחראי לאי-סיפוקה של ההזמנה.
בהזמנת טיסות פנים שינויי טיסהו/או ביטולה יחויבו בתשלום.

המלונות:
פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר, הנה על המלון ו/או הספק בלבד. לידיעתך, לספק הזכות להעברה למלון חלופי ברמה דומה, או גבוהה יותר בתוספת תשלום, במקרה של תפוסת יתר במלון.
דירוג המלונות כפי שנמסר לך, היינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים עלידי אתר  לקוחים מפרסומי בתי המלון ואתר עולמות נופש בע"מ   אינו נושא בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הנם עונתיים ואינם פועלים בכלימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתו של האתר.

שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא עד השעה 12:00, בלא תלות בשעות הטיסה. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא ישא אתר עולמות נופש בע"מ בעלות הפסד הארוחות.

נופשונים וחבילות מיוחדות
טיסות: הטיסות הן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות הטיסות, מסלוליהן ושדות התעופה להמראה ו/או הנחיתה, עלולים להשתנות, לעיתים אף ללא הודעה מוקדמת.

אתר עולמות נופש  אינו אחראי לשינויים במועדי הטיסות או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר ו/או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינוי במועדי הטיסות. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת הכרטיס ובעת אשרור הטיסה חזרה לארץ.

הנוסע רשאי לשאת עמו באמצעות המוביל כבודה במשקל שלא יעלה על  20 ק"ג. במידה ורכש כרטיס עם כבודה, מטען עודף יחויב בתשלום עפ"י התעריף שיקבע על ידי המוביל מעת לעת.
המוביל אף רשאי לסרב להוביל כבודה שמשקלה העודף עולה על 20  ק"ג.

מניין הימים כולל את יום היציאה מישראל ואת יום החזרה לישראל, גם אם הינם ימים חלקיים בלבד.
זמני היציאה וההגעה מישראל וחזרה נקבעים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים למלאים. דירוג המלון ובסיס האירוח מצוינים בשובר שבידך. אם מצוין כי בסיס האירוח הוא חצי פנסיון, הכוונה לרוב לארוחת בוקר וארוחה עיקרית. ברוב בתי המלון הארוחה העיקרית היא ארוחת ערב, ואין אפשרות להמירה בארוחת צהרים.

החלוקה לחדרים מתבצעת על פי היצע החדרים הפנויים באותו יום, על כן אין אפשרות להבטיח מראש חדר במיקום מסוים.

אם הזמנת חדר ל-3 או 4 אנשים, קרוב לוודאי שיצרפו לחדר הזוגי מיטות מתקפלות נוספות. בחדרים הזוגיים יש לרוב מיטות נפרדות, ולא מיטה זוגית כפולה. אין אפשרות להבטיח את סוג המיטות מראש.
רישום יתר משמעותו שהמלון בתפוסה מלאה ואין חדר פנוי למרות הזמנתך. במקרה כזה הסוכן המקומי או בית המלון רשאים להעבירך למלון אחר ברמה דומה.
מיזוג אויר קיים בחלק מבתי המלון, אך במדינות מסוימות הפעלתו נעשית במרוכז ע"י הנהלת בית המלון בשעות מסוימות בלבד, על פי שיקולים דעתם או בהתאם לתקנות המדינה.

נציגים וסיורים מקומיים: סיורי הבחירה המוצעים לנוסעים על ידי בתי המלון ו/או על ידי הנציגים המקומיים של ספקי השירות, טיולים מאורגנים נמכרים ומבוצעים על ידי משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. לאתר "עולמות טורס"  אין כל שליטה או אחריות על טיולים אלה.

השכרת רכב:
באחריות השוכר לעדכן את סוכן הנסיעות המטפל בו אם גילו נמוך מ-25 שנים. כמו כן, על השוכר (הרשום בשובר) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל, על-שמו, וברשיון נהיגה ישראלי ביחד עם רשיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת המיוצגת ע"י דגם.
אתר עולמות טורס אינו אחראי לנזק ו/או אבדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה על ידי הספק. בכלל זה אין האתר אחראי ולא ישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות.

תנאי שירות וביטול:
לספקי התיירות השונים דמי ביטול, בהתאם למועד הביטול.
על ההזמנות יחולו דמי ביטול בהתאם לדמי הביטול של הספק שדרכו נרכש מוצר התיירות.
דמי הביטול מרגע אישור ההזמנה אם לא נאמר אחרת:
1981 כל ביטול עיסקה ייעשה בהתאם להוראת הגנת הצרכן , התשמ"א –
עד 60 יום לתאריך היציאה 100 יורו לנוסע
החל מ 59 ימי עבודה עד 46 ימי עבודה ליציאה – דמי ביטול בסך 30% מערך החבילה
החל מ 45 ימי עבודה עד 30 ימי עבודה ליציאה – דמי ביטול 50% מערך החבילה
החל מ 29 ימי עבודה עד 16 ימי עבודה ליציאה – דמי ביטול 75% מערך החבילה
החל מ 15 ימי עבודה ואילך – 100% דמי ביטול

*** בהזמנת טיסות לואו קוסט או כאשר הלקוח קיבל הודעה מראש על דמי ביטול מלאים – דמי הביטול בהתאם להודעה!

כל ביטול יעשה בהתאם לחוק הגנה הצרכן
http://www.consumers.org.il/category/takanot_haganat_new

. להדגיש שלא ניתן לבטל עסקאות בגין מכירה של מוצרי תיירות כגון שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם חלפו 14 ימים ממועד העיסקה או אם המועד שנקבע למימוש השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה ממועד עשיית העסקה.
במידה והחלטת לבטל ההזמנה שומה עליכם לפנות בכתב לסוכן המטפל ולהודיע ל "עולמות טורס" בכל מקרה ייחשב תאריך הביטול לפי מועד קבלת ההודעה  במשרד "עולמות טורס ".
בכל מקרה של ביטול על ידכם ייגבו דמי ביטול מינימליים בסך $25 לאדם.
היה ויום קבלת ההודעה הינו שבתון בארץ/חו"ל , אזי מועד הביטול ייחשב מיום הביטול או השינוי מיום העבודה הראשון שאחריו.
"עולמות טורס" תהיה ראשית לבטל העיסקה במקרים הבאים:
1.במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, תחזיר "עולמות טורס"  את מלא הכסף לצרכנים.
2. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

תעריפים והגבלות בטיסות סדירות
כרטיסים בתעריפים מסוימים אינם מאפשרים הסבת הכרטיס או שהם מגבילים או אוסרים כל שינוי בהזמנה או שהם מגבילים או שאינם מאפשרים החזר במקרה של ביטול או אי ניצול של הכרטיס או שהםמאפשרים שינויים רק כנגד תשלום נוסף.

בבקשה בידקו בבקשה את תנאי הרכישה ותנאי הביטול עם סוכן הנסיעות בטרם סגירת העסקה.

תנאי עיסקה לחתימה :
אני מאשר בזאת שקראתי והסכמתי לכל התנאים וההגבלות שהובאו לידי ע"י  "עולמות טורס"
ובנוסף אני מאשר את חיוב חשבוני באמצעות כרטיס האשראי שהוזן במערכת על שמי.
* לתשומת לבך: ההזמנה אינה תקפה עד לקבלת אישורך .